VALT JOBB

Chef Säkerhet och kvalitet tillika Säkerhetschef på VO Investering


Ansök här

Som Enhetschef för Säkerhet och kvalitet är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Nu söker vi dig som vill kombinera ledarskap och intresse för samhällsutveckling för att vidareutveckla en verksamhet där säkerhet och kvalitet är i fokus. Är du den vi söker?

Hos oss får du möjlighet att arbeta brett med många aspekter på säkerhet i Trafikverkets ombyggnadsåtgärder och nyinvesteringar. Verksamhetsområdets cirka 1 500 projekt omfattar allt från stora väg- och järnvägsprojekt till att bygga gång- och cykelvägar, skydd för vattentäkter, tågplattformar, busshållplatser och mycket mera.

Som chef för Säkerhet och kvalitet ansvarar du för att leda, styra och driva verksamheten som har som uppgift att ge stöd till projekten och ledningen i såväl operativa frågor som strategiska frågor inom enhetens ansvarsområden: Arbetsmiljö byggherreansvar, kvalitet, riskhantering, elsäkerhet, trafiksäkerhet, kris och kontinuitetshantering, säkerhetsskydd och informationssäkerhet. Du samordnar hanteringen inom verksamhetsområdet Investering gällande ärenden från säkerhetsmyndigheter via säkerhetsfunktionen på Generaldirektörens kansli samt ärende från Internrevisioner. Vidare ansvarar du för samlad uppföljning och rapportering av brister och risker inom säkerhetsområdet till chefen för verksamhetsområdet Investering. Du medverkar aktivt till att proaktivt främja utvecklingen av det samlade säkerhetsarbetet samt bidrar till en god säkerhetskultur. Detta gör du genom att verka för ett systematiskt arbete där krav omhändertas, säkerhetsrelaterade risker är under kontroll och korrigerande åtgärder genomförs i verksamheten utifrån identifierade risker, brister och inträffade händelser.

I rollen som enhetschef rapporterar du till chef för verksamhetsstyrning. Enheten har totalt cirka 45 medarbetare och du leder verksamheten genom 2 sektionschefer som du är personalansvarig för. I rollen som säkerhetschef är du direktrapporterande till verksamhetsområdeschef Investering.

Du ingår i Verksamhetsstyrnings ledningsgrupp samt deltar regelbundet i verksamhetsområdet Investering ledningsgrupp. Dessutom ingår du i Trafikverkets säkerhetsråd.

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.

Vi söker dig som har universitets- eller högskoleexamen inom relevant område alternativt annan utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har flerårig chefs- och ledarerfarenhet samt mångårig erfarenhet av kvalificerat arbete inom säkerhet. För att lyckas i rollen har du erfarenhet från verksamhet med hög säkerhetskomplexitet.

Det är meriterande om du tidigare har lett och drivit arbete inom ex, Arbetsmiljö byggherreansvar, kvalitet, riskhantering, elsäkerhet, trafiksäkerhet, kris- och kontinuitetshantering, säkerhetsskydd och informationssäkerhet. Slutligen är det meriterande om du har erfarenhet från kritisk infrastruktur eller erfarenhet från anläggningsbranschen.

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

I denna rekrytering samarbetar Trafikverket med Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av högre chefer. Frågor om tjänsten besvaras av Ella Winsnes Sunnemark, 072-077 24 78, ella.winsnes.sunnemark@poolia.se och Magnus Rude, 070-827 00 91, magnus.rude@poolia.se Du kan ansöka via Poolias hemsida eller via Trafikverkets hemsida.

Placeringsort: Det är en nationell organisation så det är möjligt med fler orter som Solna, Malmö, Kristianstad, Göteborg, Borlänge, Luleå.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Borlänge

Trafikverket

Ansök senast 2021-11-10


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp