VALT JOBB

Controller


Ansök här

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen! Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Som controller på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

-"Denna tjänst är inriktad på att stödja avdelningen där vi bedriver verksamhetsutvecklingsprojekt inom verksamhetsområdet Trafik samt där vi förvaltar några av Trafikverkets huvudprocesser. Utveckling är något som vi lägger stort fokus på i och med den ökade digitaliseringen av våra vägar och järnvägar." -Veronica Hansson, Ekonomichef

Som controller stödjer du chefer och verksamhet i ekonomisk uppföljning och styrning. Du samordnar, processleder och säkerställer vår verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning, vilket bland annat innebär löpande uppföljning, analys och prognostisering av verksamhetens resultat mot överenskommelser, budget och mål.

Du rekommenderar, deltar och sammanställer underlag till analys och beslut som rör verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning och har därmed en indirekt resultatpåverkan för hela verksamheten i ett kort- och långsiktigt perspektiv. Arbetet innebär även att hitta och följa upp avvikelser samt bidra till förenkling och effektivisering. Du bidrar till att säkerställa att verksamheten följer beslutade rutiner och arbetssätt inom området samt medverkar vid utbildningar och implementering av nya arbetssätt. Vidare så ingår du i verksamhetsområdets ekonomienhet och arbetar i nära samarbete med andra inom ekonomi och verksamhetsstyrning. På så sätt tillhandahåller vi rätt stöd och tillsammans bidrar vi till att verksamhetsområdets mål nås på kort och lång sikt.

Vem är du?

Som person har du lätt för att samarbeta och bygga relationer med andra i din omgivning. Du är strukturerad och skicklig på att analysera information och dra slutsatser men framförallt har du förmågan att kommunicera dina analyser och du anpassar din kommunikation utifrån mottagaren, oavsett om de har en bakgrund inom ekonomi eller inte. Du är öppen för förändring och du har viljan att driva förbättringar, där du tar initiativ samtidigt som du självständigt prioriterar dina arbetsuppgifter. 

Vi söker dig som

  • har en högskoleutbildning inom ekonomi (180 hp/120 p) alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har flerårig relevant och aktuell (efter 2016 år) erfarenhet av arbete med controlling där du bland annan arbetat med uppföljning, prognoser, verksamhetsplanering, budget etc
  • har erfarenhet av att arbeta strukturerat i Excel, där du hanterar stora datamängder som du visualiserar
  • har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av projekt controlling och nyttokalkyler

För att få en rättvis och diskrimineringsfri rekryteringsprocess används i denna rekrytering webbaserade tester som en del i urvalet. Du får testerna skickade till dig i samband med att ansökningstiden upphör och vi ber dig därför att ha koll på din mail.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Borlänge

Trafikverket

Ansök senast 2021-08-16


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp