VALT JOBB

Depåansvarig


Ansök här

Som Depåansvarig på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Som Depåansvarig arbetar du både strategiskt och operativt, det vill säga ena dagen kan du samverka med olika aktörer medan du andra dagen kan vårda/underhålla materiel.

Den strategiska delen av arbetet innefattar:

·      planera depåområdets drift och följa upp kostnader i förhållande till upprättad budget samt prognos

·      leda beredskapsuppdrag som insatsledare och bromontage i rollen som broinsatschef eller bromontageledare, både planerade projekt samt i kris

·      samverka med lokala myndigheter, entreprenörer och samarbetspartners

·      delta övningar och skarpa lägen med beredskapsresurser

·      totalförsvarsfrågor

Den operativa delen av arbetet innefattar:

·      leda arbetet inom depåområdet

·      ansvara för tillsyn, drift, underhåll och löpande arbete inom depåområdet

·      montering av tillfälliga broar

Du kommer tillhöra avdelning beredskapsresurser som består av 15 personer som hjälps åt då vi är varandras arbetsmiljö på såväl kontor som byggarbetsplatser. Genom att testa på olika arbetsuppgifter har du möjlighet att växa. Resor förekommer i tjänsten.

För att lyckas i rollen som Depåansvarig ser vi att du är flexibel; har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, kan snabbt ändra ditt syn-och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar. Du har ett gott ledarskap; leder, engagerar, skapar delaktighet och förser andra med befogenheter som krävs för att effektiv nå gemensamma mål samt samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. I rollen är du självgående; tar ansvar för din uppgift, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Du är analytisk; löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna, ser logik och samband i komplex information eller miljö. I rollen är du lojal; uttrycker en positiv attityd till ditt arbete, verksamheten/organisationen och handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplan, mål, policydokument, värderingar samt riktlinjer och tar upp kritik endast i de korrekta sammanhangen eller direkt med berörda parter.

Vi söker dig som

  • Har B-körkort
  • har högskole-eller universitetsutbildning om 180 hp(120 p) inom teknik eller mekanik alternativt har flerårig arbetslivserfarenhet inom exempelvis verkstad, försvaret eller byggnation
  • har flerårig arbetslivserfarenhet i närtid av att leda andra inom exempelvis verkstad, industri eller försvaret
  • är användare av Excel, PPT och Word
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på engelska
  • har lastbilskörkort

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av planering och av att ha varit ledare för bromontage i rollen som broinsatschef eller bromontageledare

Bifoga ENDAST examensbevis/referenser inget CV eller personligt brev etc oavsett vad det står, utan svara UTFÖRLIGT på de frågor du ställs inför när du söker tjänsten.


I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Intervjuer är planerade vecka 47-48.

Placeringsort är Borlänge och Uppsala.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 


Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverkets Fordonsresurser är en av Trafikverkets resultatenheter och verksamheten drivs i bolagsliknande former. Vårt uppdrag är att ansvara för Trafikverkets fordonspark och beredskapsresurser. Detta inkluderar förvaltning av verksamheten som järnvägsföretag, leverera och hyra ut spårfordon och vägfordon. Uppdraget omfattar även att leverera beredskapsresurser som bandvagnar, tillfälliga broar och elverk. Fordonsresurser ska vara en resurs i samhällets krishantering.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Borlänge

Trafikverket

Ansök senast 2021-11-11


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp