VALT JOBB

DevOps tooling engineer


Ansök här

Enheten Verksamhetsarkitektur IT har under många år arbetat med att få en bra och centraliserad DevOps toolchain med tillhörande arbetssätt på plats i organisationen. Nu söker vi dig som har tillräckliga tekniska kunskaper och intresse av att fortsätta driva utvecklingen mot en högre automationsgrad på vår påbörjade digitaliseringsresa.

Det här är ditt blivande jobb:

Du kommer att vara en viktig spelare i vårt ALM/DevOps excellence team. Teamet har en hög ambition att förenkla och förbättra för samtliga av våra leveranser ute i organisationen. Vi lär hela tiden av varandra och nyttjar enkla verktyg för kommunikation för att sprida kunskap om vår toolchain, säker kodning, agila arbetssätt och DevOps. Du kommer att arbeta både operativt och strategiskt med våra plattformar och se till att vi gör tekniska designval utifrån gällande strategier och arkitekturella principer. Detta genomförs i en god teamanda med högt i tak.

Det finns en medveten strategi i vårt val av toolchain där vi idag främst arbetar med Azure DevOps Server, Proget och SonarQube men allt efter att behoven ökar och vi kommer längre tekniskt så utökar vi portföljen. På vår resa just nu finns docker och kubernetes runt hörnet.


 

Vem är du?

Du gillar att arbeta i team och tycker att möten med andra människor är spännande och intressanta i ett ömsesidigt utbyte.

Du känner dig trygg i dina kunskaper kring utveckling av CI/CD som koncept men vill mer i ett utvecklingsperspektiv.

Du har en god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig obehindrat i både tal och skrift, både på svenska men ibland även på engelska.

Formella krav:

  • Du talar och skriver svenska obehindrat.
  • Du har en högskoleutbildning om 180 hp inom systemutveckling/datavetenskap. Alternativt har du motsvarande erfarenhet och kunskap inom både systemutveckling och IT-drift som vi kan se motsvarar kravet för tjänsten.

Meriterande:

  • Du har kunskap om och kan arbeta med Azure DevOps Server. Arbete med liknande plattformar kan vara meriterande.
  • Du har god kännedom om continous delivery och DevOps.
  • Du har erfarenhet av arbete med kodkvalitet.

Urvalstest och arbetsprov kan komma att appliceras i denna rekrytering.

Valbara placeringsorter: Borlänge, Stockholm

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Borlänge

Trafikverket

Ansök senast 2021-10-25


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp