VALT JOBB

Digital strateg


Ansök här

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen! Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Som digital strateg på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Trafikverket är i ett spännande skede. Elektrifiering, artificiell intelligens, uppkopplade fordon och klimatkrav innebär nya krav och förutsättningar gällande såväl arbetssätt, ledarskap som kompetenser. Tänker du i nya banor och vill vara med oss och driva digitalisering och utveckling?

Avdelningen ansvarar för att utveckla arbetssätt och systemstöd inom verksamhetsområde Trafik, där en stor del av verksamheten är en operativ 24/7-verksamhet. Vi står mitt uppe i en kraftfull modernisering och digitalisering av verksamheten där ett flertal nya arbetssätt och systemstöd ska implementeras inom kommande 5-årsperiod, samtidigt som vi ska säkerställa den dagliga leveransen.

I rollen som digital strateg drivs du av hur vi tillsammans inom transportsektorn kan få digitalisering att bidra till ett modernt transportsystem och ett effektivt Trafikverk.

Som digital strateg kommer du bland annat att:

 • driva digitaliseringsfrågorna inom VO Trafik och ansvara för verksamhetsområdets plan för digitalisering
 • bidra i det centrala utvecklingsarbetet på Trafikverket t.ex. Trafikverkets transformationskarta samt bryta ner det till aktiviteter inom verksamhetsområdet
 • samordna och stödja, samt vid behov, initiera initiativ som bidrar till nya eller förhöjda förmågor och/eller leveranser 
 • bidra till att säkerställa att verksamhetens föreslagna verksamhetsutvecklings- och FOI-initiativ går i linje med Trafikverkets strategi för digitalisering
 • vara brygga mellan verksamheten och IT i syfte att kunna översätta behoven till välfungerande IT-lösningar
 • stödja införande samt vara ingång för central samordning av digitaliseringsinitiativ inom Trafikverket
 • delta i omvärldsbevakning och i dialogen med transportsektorn inom området digitalisering

Som digital strateg kommer du att ha nära samverkan inom verksamheten och med andra kollegor på Trafikverket, såsom funktioner inom informationsstyrning- och verksamhetsutveckling, verksamhetsarkitekter, IT samt process- och förvaltningsansvariga. Du har en mycket självständig roll, med höga förväntningar på samverkan och ett strategiskt förhållningssätt.

Visst resande förekommer i tjänsten.

Vem är du?

Som strateg har du förmåga att bygga förtroende, leverera resultat och driva utveckling. Du har god förmåga att se sammanhang och förstå dess påverkan på verksamheten. Ditt intresse för förändringsledning är stort där stora krav ställs på förmågan att samarbeta inom organisationen och med externa parter. Du ska gilla att arbeta med rörliga mål, snabbt kunna sätta dig in i nya områden samt självständigt driva aktiviteter inom området. Du ska kunna omsätta strategier till aktiviteter i verksamheten och skapa engagemang kring digitaliseringsfrågorna. 

Vi söker dig som

 • har en högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) inom systemvetenskap eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har flerårig och i närtid aktuell erfarenhet av att driva och förändringsleda den digitala utvecklingen i medelstora eller stora organisationer i offentlig sektor och/eller näringslivet, exempelvis digital transformation, verksamhetsutveckling inom IT/digitalisering eller informationsstyrning
 • har god förståelse för befintliga och nya tekniker med koppling till digitalisering och erfarenhet av att omsätta detta i verksamheten
 • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Intervjuer är planerade att hållas via Skype den 22 - 23/11.

Möjliga placeringsorter för denna tjänst är Göteborg, Gävle, Örebro, Borlänge, Malmö.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Borlänge

Trafikverket

Ansök senast 2021-11-10


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp