VALT JOBB

Erfaren projektledare till nationellt utvecklingsprogram


Ansök här

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen! Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Som Projektledare inom verksamhetsområdet Trafik på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet.

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Avdelning Verksamhetsutveckling och förvaltning är ansvariga för att utveckla och förvalta stödet till den operativa trafikledningen och ta fram förutsättningar för att de ska kunna trafikleda och trafikinfomera dygnet runt, året runt.

Vi söker nu en projektledare till programmet Utveckling av operativa lokaler, med placering i Gävle, Göteborg eller Malmö.

Vi söker en projektledare som ska vara med och vidareutveckla den operativa verksamheten mot morgondagens trafikledning inom programmet Utveckling av operativa lokaler. Trafikledningen har en komplex operativ verksamhet som pågår dygnet runt. De lokaler som trafikledningen bedriver sin verksamhet i ska ge de bästa förutsättningarna för medarbetare att klara av sina leveranser. Det omfattar arbetsmiljö, säkerhet, informationsskydd och många andra aspekter. Utvecklingen av operativa lokaler involverar alltid andra verksamhetsområden på Trafikverket, såsom Underhåll, Fastighet, Informations-och Kommunikationsteknik mm. Det kan liknas vid att genomföra en större förändring på ett länssjukhus utan att pausa vårdverksamheten, eller flytta en hel stad till en ny punkt på kartan.

Varje projekt är unikt på sätt och vis. Det gemensamma för projekten är att de kräver mycket samordning och berör en samhällskritisk funktion. I den här rollen arbetar du verksamhetsnära som projektledare och samverkar med experter från andra verksamhetsområden som driver sina processer. Ditt centrala uppdrag är att på ett effektivt sätt samordna insatser, driva konstruktiva dialoger och bidra till att gemensamma mål uppnås. Dina närmaste kollegor blir programledaren samt flera andra erfarna projektledare inom programmet. 

Arbetsuppgifterna i denna roll erbjuder stor variation, här kommer exempel på några av de:

·        skapa förutsättningar för att Trafikledningens operativa verksamhet ska kunna leverera dygnet runt, året om

·        planera, leda, följa upp och riskhantera arbetet i programmets genomförandefas med fokus på parametrarna tid, kostnad och innehåll

·        samordna alla berörda parter mot de byggprojekt som Fastighetsavdelningen genomför

·        förbereda och genomföra flytt och etablering av de nya eller ombyggda lokalerna.

Våra trafikledningscentraler är placerade på olika platser, därför blir resor inom landet ett naturligt inslag i denna tjänst. 

Vem är du?

Du är en rutinerad projektledare som har gedigen erfarenhet av att planera, riskhantera och genomföra förändringsprojekt i komplexa miljöer. Du behöver inte vara expert på just det område som projektet berör (t ex flytt eller byte av något system), dock är det du som med ett par samordnande och ledande händer ska ro hela projektet i hamn inom angiven deadline.

Därför ser vi dig som en driven person som självständigt strukturerar och anpassar angreppssätt för att leda organisationen i mål, även när omständigheterna förändras under resans gång. Du har ett tydligt ledarskap som får dina kollegor och partners att trivas, utvecklas och leverera resultat. Du har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du är trygg i din kommunikation, har förmåga att engagera andra och arbetar för att ditt budskap når fram till alla berörda parter. 

Vi söker dig som:

  • har avslutad högskoleutbildning 180 hp (120 p) inom teknik och eller organisationsutveckling, alternativ annan utbildning som Trafikverket bedömer likvärdig
  • har flera års aktuell erfarenhet av projektledning, dvs har haft roller som t ex (biträdande) projektledare, projekteringsledare, uppdragsledare)
  • har flera års aktuell erfarenhet av att leda förändringsprojekt inom komplexa miljöer
  • har erfarenhet av att leda och arbeta inom tvärfunktionella team
  • har erfarenhet av att leda analysfaser och utredningar
  • har goda kunskaper om informationssäkerhet och säkerhetsskydd förvärvade i samband med projektgenomförande

Vi ser det som meriterande om du:

  • har kunskaper om metoder för projektstyrning ex PMI, PROPS samt XLPM
  • har tidigare arbetat i eller mot byggprojekt som rör etablering av samhällskritisk anläggning/ funktion.

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

#LI-EB1

Gävle

Trafikverket

Ansök senast 2021-11-08


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp