VALT JOBB

Funktionsansvarig BIM


Ansök här

Som Funktionsansvarig BIM på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet.

Vill du leda BIM-arbetet i ett av de spännande projekt som bygger Sveriges järnväg? Se hit, då har vi kanske jobbet för dig!

Som Funktionsansvarig BIM kommer du att leda och driva utvecklingen inom BIM i ett av Sveriges stora infrastrukturprojekt. Ditt fokus kommer att vara objektorienterad information i modeller och hur vi som beställare bäst kan nyttja denna information. Du medverkar till att interna arbetssätt, rutiner, instruktioner, metodbeskrivningar, mallar och verktyg utarbetas samt vägleder projektorganisationen i tillämpningen av dessa. Du kommer också vara kontaktperson till leverantören och ansvara för övergripande strategier i projektet och vidareutveckling av arbetsmetodik i olika projektskeden.

I rollen som Funktionsansvarig BIM kommer du även att arbeta med:

 • utveckling av BIM inom projektet
 • utredningar och analyser på övergripande Trafikverksnivå
 • modellhantering och erfarenhetsåterföring inom organisationen
 • regelverk
 • omvärldsbevakning som t.ex. kan innebära att vara representant för Trafikverket i branschorganisationer

Projektet är i ett tidigt skede så du har goda möjligheter att med din kompetens påverka din roll. Du kommer att ingå i ett kompetensnätverk för erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande inom hela Trafikverket. Du kommer även att delta i det strategiska utvecklingsarbetet på enheten inom BIM och implementering av nya arbetssätt och digital verktyg med målet att få till en obruten informationskedja. Du kommer också ha möjlighet att arbeta med forskning och innovation.

Vi söker dig som

 • har flera års aktuell erfarenhet av BIM i stora och komplexa projekts olika skeden (planering, projektering, produktion, förvaltning)
 • har gedigen erfarenhet av arbete i en samordnande roll inom BIM
 • har teknisk universitets- eller högskolutbildning alternativt annan teknisk utbildning som vi, tillsammans med relevanta arbetslivserfarenheter, bedömer likvärdig
 • har goda kunskaper i modellhantering och CAD i t.ex. Civil3D, NavisWorks eller Quadri
 • kan utrycka dig mycket väl på svenska i tal och skrift
 • kan uttrycka dig väl på engelska i tal och skrift

Det är meriterande om du

 • har genomfört forsknings- och/eller utvecklingsprojekt inom BIM
 • har erfarenhet av att ta fram och implementera BIM-strategier
 • har erfarenhet av BIM-arbete i beställarrollen inom infrastruktur

Din problemlösningsförmåga är god och du planerar och strukturerar arbetet utifrån ett helhetsperspektiv för projektets och Trafikverkets bästa. Vi ser också att du är initiativtagande och att du självständigt ser vad som behöver göras. Med din goda kommunikations- och samarbetsförmåga skapar du förtroende hos din omgivning och är en naturlig rådgivare till projektledningen.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Välkommen med din ansökan!

Malmö

Trafikverket

Ansök senast 2021-08-29


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp