VALT JOBB

HR-partner


Ansök här

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Som HR-partner på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Vi erbjuder en bred HR-partnerroll där du arbetar i kärnverksamheten - som medlem i ledningsgrupperna och som ett viktigt och utvecklande stöd till cheferna i arbetet med att utveckla organisationen och medarbetarna.

Som HR-partner deltar du tillsammans med HR-teamet i arbetet med att utveckla och förverkliga verksamhetens strategier och planer. Du arbetar både strategiskt och operativt med olika uppdrag och projekt och du driver genomförandet av våra HR-processer i "dina" ledningsgrupper.

Vi befinner oss i spännande utmaningar, dels inom vår kompetensförsörjning på kort och lång sikt men även utifrån nya förutsättningar och perspektiv på arbetslivet som genererar stor efterfrågan på nytänkande och omorientering. Vi går efter en period av starkt tillväxt vidare in i ett stort fokus på olika former av kompetensutveckling för både individ och organisation.

Andra strategiskt viktiga områden inom HR är ledarutveckling, performance och talent management, anställningsvillkor samt relationer och hållbart arbetsliv. För att driva utveckling och skapa delaktighet inom dessa områden arbetar vi med olika former av utvecklingsverktyg, till exempel workshops, utbildningar och seminarier. Det innebär att du som HR-partner, tillsammans med dina HR-kollegor, arbetar fram och faciliterar olika former av upplägg.

Rollen är omväxlande och erbjuder många intressanta möjligheter att utvecklas vidare tillsammans med en grupp som har hög kompetens och kännetecknas av mycket driv och stort engagemang!

Vi söker dig som har en högskoleutbildning om minst 180 hp med beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning tillsammans med aktuell erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.

Du är etablerad inom HR-professionen och har i närtid erfarenhet från HR-partnerroll/er eller liknande inom större företag eller myndighet med väl utvecklade HR-processer. Detta gör att du känner dig förtrogen med HR-partnerrollen och är redo att utvecklas vidare i ett nytt sammanhang. För att kunna kliva in i rollen hos oss har du till exempel arbetat i flera ledningsgrupper där du stöttat chefer, stöttat i förändrings- och utvecklingsarbete, arbetat med de flesta av ovanstående beskrivna HR-områden samt facklig samverkan och andra vanligt förekommande arbetsgivarfrågor. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Du har erfarenhet av arbete med frågor som berör våra utmaningar inom kompetensförsörjning och arbetslivsfrågor.

Meriterande är om du har erfarenhet från HR-partnerrollen inom statlig myndighet.

Som person är du drivande, har ett öppet sinne och tänker gärna i nya banor. Du är analytisk, bra på att skapa struktur och uppnå resultat. För att lyckas måste vi inom HR även ha ett proaktivt och konsultativt förhållningssätt, vara skickliga på att bygga förtroendefulla relationer och hantera olika intressen. Det innebär till exempel att du är kommunikativ och lyhörd, och driver processer och utvecklingsarbete på ett pedagogiskt och engagerande sätt.

Vi samarbetar, utvecklar och identifierar behov tillsammans i HR-teamet men behöver samtidigt mycket god individuell förmåga att vara självgående. Hög integritet och ett etiskt och moraliskt förhållningssätt är en självklarhet för våra medarbetare.

Placeringsort: Solna. Resor förekommer till andra orter.

I denna rekytering kan webbaserade tester komma att användas som en del i urvalet.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2021-05-21


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp