VALT JOBB

HR-partner


Ansök här

Som HR-partner på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

En av våra HR-partners går vidare till nya intressanta uppgifter och därför söker vi dig som tillsammans med oss vill att arbeta med våra centrala funktioner och två resultatenheter med många spännande uppdrag inom HR!

Vårt erbjudande

Vi erbjuder en bred HR-partnerroll där du arbetar i flera centrala funktioner och resultatenheter genom ledningsgrupperna och som ett viktigt stöd till våra chefer i arbetet med att utveckla organisationerna och medarbetarna.

HR-partnern deltar i arbetet med att utveckla och förverkliga verksamhetens strategier och planer. Du arbetar både strategiskt och operativt med olika uppdrag och projekt och det är du som driver genomförandet av våra HR-processer i dina ledningsgrupper. Strategiskt viktiga områden för oss är rätt kompetens på rätt plats i rätt tid för hållbara leveranser och vår nya HR-strategi är indelad i fyra områden kompetens och prestation, relationer, livet pågår och vårt sätt att arbeta. I rollen som HR-partner ingår även att driva och stötta verksamheten i våra olika HR-processer och bidra till utveckling av vårt sätt att arbeta.

HR-organisationen står inför stora utmaningar beträffande både volym och aktiviteter och krav på effektivisering samtidigt. Ditt jobb blir att bidra till den utvecklingen samtidigt med alla ordinarie arbetsuppgifter inom HR-området.

Rollen är omväxlande och erbjuder många intressanta möjligheter i en kultur som är öppen och inkluderande och präglas av stort engagemang.

Vem söker vi?

Vi söker dig som har en högskoleutbildning om minst 180 hp med beteendevetenskaplig inriktning eller annan högskoleutbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.

Du har utvecklat en bred HR-kompetens under flera år med liknande roller inom en eller flera större och geografiskt spridda organisationer med väl utvecklade HR-processer. Du känner dig förtrogen med den konsultativa rollen och vill utvecklas vidare i ett nytt sammanhang.

Du har till exempel arbetat i ledningsgrupper, drivit förändringsarbete, hanterat facklig samverkan, löner och förmåner, rehabilitering, rekrytering och jobbat med arbetsrättsliga frågor. Det är dessutom viktigt att du har erfarenhet av att jobba med lönerevisioner. Du behöver kunna stötta i förändrings- och kulturfrågor. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Du har även goda kunskaper i Excel.

Som komplement till oss andra i gruppen söker vi dig som är analytiskt lagd och intresserad av HR-analys.

Som person är du drivande, tänker gärna nytt och ser utmaningar snarare än hinder. Du är bra på att omsätta strategier till handling, jobba med många processer samtidigt och uppnå resultat. För att vara framgångsrika måste vi alla inom HR-avdelningen ha ett proaktivt och konsultativt förhållningssätt, mycket god samarbetsförmåga och vara skickliga på att bygga förtroendefulla relationer och hantera olika intressen. Det innebär till exempel att du är lyhörd och kommunikativ och bra på att driva processer och förändringsarbete på ett pedagogiskt och engagerande sätt.

Vi inom avdelningen finns på flera ställen i landet, så förmåga att vara självgående, d.v.s. kunna planera, prioritera, genomföra och slutföra uppdrag är en förutsättning - men givetvis finns kollegorna där som bollplank. Hög integritet, god etik och hög moral är en självklarhet för våra medarbetare.

Placering är på vårt kontor i Västerås eller Solna strand och arbetet medför resor inom Sverige.

Körkort är ett krav för denna tjänst.

Tester är en del av den här rekryteringsprocessen och skicka ut strax efter sista ansökningsdatum.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På HR arbetar vi för att skapa en modern och attraktiv arbetsplats, med rätt kompetens på rätt plats i organisationen. Vi har ett strategiskt och funktionellt HR-ansvar för hela Trafikverket och bidrar med stöd och styrning inom HR-området till organisation och chefer. Frågor som kompetensförsörjning, avtal, villkor, arbetsmiljö, hälsa och organisation ingår i vårt uppdrag. Dessutom är det vår uppgift att stärka Trafikverkets ställning som en attraktiv arbetsgivare, för såväl egna som framtida medarbetare. Vår ambition är att skapa en stimulerande arbetsmiljö som präglas av arbetsglädje och engagemang.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Västerås

Trafikverket

Ansök senast 2021-08-10


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp