VALT JOBB

Kvalificerad Controller


Ansök här

Som Kvalificerad Controller på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Vår enhet, Planering och uppföljning, ansvarar för att planera och genomföra myndighetsövergripande årlig verksamhetsplanering samt verksamhetsuppföljning inklusive finansiell analys.  Vi är en enhet på 12 medarbetare som tillsammans arbetar för en ändamålsenlig planering och uppföljning av Trafikverkets verksamhet.

I rollen som Kvalificerad controller är du ledningens stöd och företrädare i styrningen av verksamheten mot önskat resultat. Du ger ett proaktivt stöd till ledningen genom bland annat faktabaserade, analyserade, tydliga beslutsunderlag som utmanar och utvecklar verksamheten samt ger tidiga indikationer om resultatet. I rollen kommer du ha kvalificerade uppgifter på konsoliderande nivå, ofta med strategiskt innehåll och komplexitet i verksamheten eller arbetsuppgifterna.  

Arbetsuppgifterna består till stor del av att ta fram, sammanställa information samt genomföra analyser på koncernnivå och arbetet är relaterat till den interna uppföljningen. Du kommer att arbeta både med återkommande uppföljning samt genomföra analyser av engångskaraktär som utgör underlag till ledningen i styrning av verksamheten. Vi har ett pågående förbättringsarbete för att ytterligare förbättra analyserna och informationen där du kommer ha en viktig roll.

Hos oss har du chansen att vara delaktig i den övergripande styrningen och uppföljningen av Trafikverket, medarbetarna får ta ansvar för frågor som berör hela myndigheten. 

För att lyckas i rollen som Kvalificerad Controller ser vi att du är analytisk; löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna, ser logik och samband i komplex information eller miljö. Som kvalificerad controller är du strukturerad; arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats samt håller deadlines.  Du är nyfiken och intresserad; håller dig à jour inom din profession och ditt expertområde, omvärldsbevakar samt trendspanar. Som Kvalificerad Controller har du en god kommunikationsförmåga; förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du är kreativ; ser utanför boxen, tänker i nya banor och finner nya lösningar på gamla problem.

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) med inriktning företagsekonomi eller samhällsvetenskap

alternativt

har annan universitets-eller högskoleutbildning om 180 hp(120 p) med annan inriktning som vi bedömer likvärdig

  • har flera års aktuell arbetslivserfarenhet med övergripande controllerarbete inom myndighet eller i koncern på koncernnivå
  • har erfarenhet av att ta fram underlag för ledning
  • har erfarenhet av att analysera och dra slutsatser om finansiell information tillsammans med information om verksamheten
  • har goda kunskaper i Excel
  • har goda kunskaper i PowerPoint

Bifoga ENDAST examensbevis inget CV eller personligt brev utan svara UTFÖRLIGT på de frågor du ställs inför när du söker tjänsten.


I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Intervjuer är planerade vecka 45.

Möjliga placeringsorter: Borlänge, Sundsvall, Malmö eller Jönköping, alternativt annan ort vid särskild överenskommelse med rekryterande chef.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 


Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Ekonomi och styrning skapar vi förutsättningar för planering och uppföljning av verksamheten, ansvarar för finansieringsfrågor och fakturahantering. Vi arbetar också med Trafikverkets digitalisering, kundorienterad verksamhetsutveckling, informationsstyrning och myndighetsgemensam arkitektur. Hos oss är du med och skapar rätt förutsättningar för att vi ska lyckas med vårt uppdrag.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Borlänge

Trafikverket

Ansök senast 2021-10-25


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp