VALT JOBB

Miljöspecialist


Ansök här

Som miljöspecialist, fokusområde masshantering på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur i ett viktigt, angeläget och brett arbetsområde.

Hos oss på Stora projekt kommer du huvudsakligen att arbeta med masshanteringsfrågor kopplat till planläggningsprocessen för väg och järnväg. Du kommer även arbeta med miljöbedömningsprocessen samt tillståndsprocesser enligt miljöbalken. Du kommer att ingå i ett team med specialister inom miljö och teknik som stödjer de stora projekten med sin kompetens. Arbetet har främst fokus på de tidiga planskedena men även så småningom i byggskedet. Som miljöspecialist inom masshantering, behövs ett engagemang kopplat till strategiska frågor och i arbetet ingår att vara stödjande och ta del av det som sker inom forskning inom kunskapsområdet.

Rollen innebär att bidra i utvecklingen och konceptet inom hållbar masshantering, vilket vi tror inkluderar att hitta kreativa och innovativa lösningar. Det krävs ett översiktligt synsätt och förhållningssätt kopplat till framtidens masshantering inom infrastruktur. Vidare kommer du att representera Trafikverket i kommunikation med myndigheter under planläggningsprocessen. Du kommer att arbeta nära projektledningen och vara stöd vid upphandling och uppföljning av konsultuppdrag och vi tror därför att du har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare. I arbetet ingår även att utvärdera och förbättra arbetssätt och rutiner, stödja forskningsprojekt samt svara på inkomna remisser.

Anställning på Stora projekt innebär att du kan jobba mot flera olika projekt, företrädesvis nya stambanorna mellan Hässleholm-Lund och mellan Göteborg-Borås.


För att bli framgångsrik i rollen är du van att arbeta självständigt samtidigt som du bidrar till välfungerande samarbete i alla sammanhang. Med hjälp av din goda kommunikationsförmåga förmedlar du ditt budskap på ett enkelt och tydligt sätt. Du har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar genomförbara lösningar samt ser till helheten och tar hänsyn till övergripande aspekter i dina prioriteringar. Du har slutligen god förmåga att planera och strukturera ditt arbete och arbetar systematiskt med fokus på framdrift.

Vi söker dig som

  • har högskoleexamen (minst 180 hp/120 p) inom naturvetenskap/samhällsbyggnad, alternativt annan akademisk examen inom miljö
  • har några års aktuell kvalificerad yrkeserfarenhet av masshantering inom infrastruktur
  • har god kunskap i den svenska lagstiftningen inom aktuellt område och har erfarenhet av att omsätta denna kunskap i praktiken i arbetet
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska
  • har körkort för personbil.

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av markmiljöfrågor inom MKB och/eller planläggningsprocess.
  • har erfarenhet av myndighetsarbete, gärna i samband med planering av infrastruktur
  • har arbetserfarenhet från tillstånds- och planarbete
  • har erfarenheter av att följa upp och säkerställa att leveranser från konsulter alternativt entreprenörer håller god kvalitet 

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer sker via Skype och planerar genomföras under v 47 - 48. Placeringsort: Malmö eller Göteborg

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

#LI-KL1

Göteborg

Trafikverket

Ansök senast 2021-11-11


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp