VALT JOBB

Nationell planerare - CEF-sekretariatet


Ansök här

Som nationell planerare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

För dig som vill använda dina erfarenheter till att öka Sveriges möjligheter för EU-finansiering av infrastruktur, erbjuder vi en intressant tjänst som nationell planerare inom CEF-sekretariatet. CEF, Connecting Europe Facility/Fonden för ett sammanlänkat Europa, är ett av EU:s verktyg för genomförandet av det transeuropeiska transportnätverket, TEN-T.

CEF-sekretariatet stödjer Infrastrukturdepartementet i beredning av bidragsansökningar och uppföljning av projekt.

Arbetet innebär att koordinera den projektverksamhet som Sverige bedriver inom CEF Transport. Det innebär också att agera som projektcontroller och följa en projektidé med EU-koppling från ax till limpa, från ansökningsprocess till slutförande, och alla de steg som finns däremellan. Arbetet är spännande och operativt och innebär många kontakter med såväl själva projekten som med EU och regeringskansliet. Hos oss får du en unik möjlighet att, med stort eget ansvar, omsätta EU:s transportpolitik till praktisk handling.

Andra arbetsuppgifter såsom regeringsuppdrag, utredningar och andra inom avdelningen förekommande uppgifter ingår också i tjänsten. Du kommer att arbeta såväl enskilt som tillsammans med andra. Goda möjligheter till utveckling finns. Resor ingår i tjänsten.

Om du gillar ordning och reda och att samarbeta med andra så tror vi att du kommer att trivas bra hos oss!

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med inriktning mot statskunskap eller ekonomi, eller annan utbildning som vi bedömer som motsvarande och relevant
  • har kunskap och/eller erfarenhet av att ha jobbat med bidrags/stödformer med EU-fokus
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språket
  • har mycket goda kunskaper i engelska

Det är meriterande om du

  • har kunskap/erfarenheter inom transportområdet
  • har mångårig erfarenhet av arbete som kvalificerad controller
  • har kunskap/erfarenhet av samhällsekonomiska kalkyler
  • har kunskap/erfarenhet om relevanta EU-rättsliga begrepp och innehåll
  • har kunskap/erfarenhet om regeringskansliets organisation och arbetssätt

Som person ser vi att du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med andra i olika sammanhang. Du månar om en god struktur i ditt arbetssätt, ser vad som behöver göras och tar intiativ därefter.

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i processen.

Möjliga placeringsorter: Borlänge, Gävle, Göteborg, Luleå, Kristianstad eller Esilstuna. Andra placeringsorter kan diskuteras.

Eventulla frågor gällande tjänsten besvaras av rekryterande chef, om än med något längre svarstid under semesterpersioden.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Borlänge

Trafikverket

Ansök senast 2021-08-16


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp