VALT JOBB

Nationell samordnare Tågplan


Ansök här

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen! Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Som Nationell Samordnare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Trafikverket ansvarar för den samlade planeringen av trafik på järnvägsspåren, den så kallade tågplanen. Tågplanen innehåller tidplan för hur tågen ska gå. Vill du vara med i utvecklingen och framtagandet av den årliga tågplanen och i arbetet med revisionsprocessen av denna på järnväg? Trafikverkets verksamhetsområde Trafik söker nu en Nationell samordnare med inriktning att samordna och utveckla arbetet med detta. 

Som nationell samordnare tillhör du en grupp om 12 personer, 8 av dem arbetar som nationella samordnare och 4 är utredare. Som Nationell samordnare kommer du att stödja chefer och verksamheten, i arbetet med att ta fram den årliga tågplanen på järnväg och i den efterföljande revisionsprocessen. Du kommer att tillsammans med berörda chefer ha en viktig roll i att driva och utveckla arbetet. Du kommer att medverka i framtagandet och utvecklingen av nationella arbetssätt och rutiner samt stödja chefer under implementeringsarbetet. Du deltar även i tidiga skeden och forum för att initiera behov och skapa förutsättningar för kommande planer. Du kommer även ha en aktiv roll i att ta fram metod för arbetet med och uppföljning av revisionsprocessen.

Dina arbetsuppgifter innefattar att:

. Planera för och ansvara för framtagandet av en styrande tidsplan för den årliga tågplaneprocessen och revisionsprocessen samt initiera aktiviteter för att utveckla och se till att dessa följs upp och utvärderas. 

. Samordna behov av och medverka till att rätt förutsättningar för att en optimal kapacitetstilldelning skapas i tidigt skede. 

. Medverka i planerings- och utvecklingsarbeten med andra verksamhetsområden. 

. Planera och genomföra nationella möten kopplat till tilldelningsprocessen på järnväg.

. Samordna det nationella arbetet mellan olika enheter hos Trafikverket gällande revisionsprocessen

. Delta i arbetet med att skriva texter i järnvägsnätsbeskrivningen och i interna arbetsdokument som rör ämnet kapacitetstilldelning

Vidare kan du komma att medverka i utvecklingsprojekt inom aktuellt ansvarsområde. Resor i tjänsten förekommer, främst inom Sverige.

Vem är du?

Som person är du resultatorienterad och driven. Ditt arbetssätt präglas av att du har en förmåga att arbeta självständigt och strukturerat samt att du är noggrann och metodisk. Arbetet ställer även höga krav på samarbetsförmåga och du behöver ha ett kundorienterat synsätt samt förmåga att kommunicera internt och externt.

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleexamen minst 180 hp (120p) inom ekonomi, teknik, logistik eller juridik alt. annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
  • har erfarenhet från att genomföra förändringsarbete gällande arbetssätt och rutiner
  • har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
  • har god datorvana och kunskap i Officepaketet

Det är meriterande om du

  • har kunskap om det svenska järnvägssystemet och tillhörande lagar och regelverk rörande tilldelning av kapacitet
  • har erfarenhet av att arbeta inom kapacitetstilldelningsprocessen på järnväg

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Borlänge

Trafikverket

Ansök senast 2021-11-11


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp