VALT JOBB

Programsamordnare säkerhet och arbetsmiljö till Göteborg-Borås Nya Stambanor


Ansök här

Som Programsamordnare säkerhet och arbetsmiljö på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

De nya stambanorna ska i framtiden länka samman de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Sträckan Göteborg-Borås är ett av Sveriges största pendlingsstråk och en av de första delarna av en ny stambana. Med den nya järnvägen kan restiden mellan Göteborg och Borås kraftigt förbättras och kapaciteten öka. Det blir då mer självklart att välja den hållbara tågresan.

"Jag som blir din chef heter Sara Ramberg. Genom ett kommunikativt och närvarande ledarskap skapar jag samarbetsformer som utvecklar oss både som grupp och individer. Jag är övertygad om att vi får högre kvalitet på våra leveranser och ett bättre samarbetsklimat när vi jobbar tillsammans över våra specialistområden. Jag har hög tilltro till den enskilde medarbetarens förmåga och driv och min förväntan på dig är att du bidrar aktivt och med högt engagemang till framdriften i programmet."

Göteborg-Borås växlar upp inför nästa skede i planeringen och vi söker nu en Programsamordnare säkerhet och arbetsmiljö. Du kommer få en viktig uppgift att i en växande organisation stötta med att få både nya programmedlemmar och effektiva arbetssätt och rutiner på plats under flera år framöver. Det är därför viktigt att du gillar att arbeta med utveckling och att vara med om att bygga upp en verksamhet.

I rollen som Programsamordnare säkerhet och arbetsmiljö är du ansvarig för att samordna säkerhets- och arbetsmiljöspecialisters arbete inom programmet och att stödja chefer, projektledare och programorganisationen som helhet inom områdena samhällssäkerhet, byggarbetsmiljö, el- och trafiksäkerhet samt kris och beredskap. Du stöttar även med planering av resurser för att täcka behovet av specialister inom säkerhet och byggarbetsmiljö.

Du kommer att vara en nyckelspelare för att främja en god säkerhetskultur inom organisationen. En viktig del av rollen är att driva och utveckla arbetet med att säkerställa att programmet följer uppställda krav inom området såväl internt som gentemot våra leverantörer.

Exempel på arbetsuppgifter inom samhällssäkerhet kan vara att leda arbetet med säkerhetsskyddsanalyser, risk- och sårbarhetsanalyser och programmets handlingsplan för ökad säkerhetskultur.

Exempel på arbetsuppgifter inom byggarbetsmiljö kan vara att hålla samman arbetet med byggherrens arbetsmiljöansvar, att stödja vid rapportering och hantering av olyckor, tillbud och avvikelser. 

I rollen ingår även att arbeta med säkerhetsfrågor kopplat till väg och järnväg och CSM-RA.

Organisatoriskt kommer du att tillhöra programmets enhet för verksamhetsstyrning och rapportera till mig som enhetschef. Du kommer också att vara programmets kontaktyta gentemot enhetschefen Säkerhet och arbetsmiljö för programmet Nya Stambanor.

Vem är du?

Som person drivs du av att vilja förbättra programmets säkerhets- och byggarbetsmiljöarbete. Vi söker dig som har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv och samtidigt är en god relationsbyggare som bygger nya nätverk och vårdar befintliga. Du inger förtroende och får andra att känna sig bekväma. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Vidare så är du initiativtagande och ser självständigt vad som behöver göras och agerar därefter. Du har du god förmåga att planera och strukturera vilket gör att du är bra på att leverera resultat. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt.

 Vi söker dig som

 • har universitets- eller högskoleexamen om minst 180hp (120p) inom säkerhetsskydd och informationssäkerhet, arbetsmiljö, projektledning eller management alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har aktuell, relevant och flerårig arbetslivserfarenhet inom samhällssäkerhet och/eller byggarbetsmiljö i en större organisation eller i större projekt
 • har relevant arbetserfarenhet inom infrastruktur, bygg- och anläggningsbranschen eller samhällsbyggnad
 • har aktuell och relevant arbetserfarenhet av att jobba i ledande eller samordnande roll
 • har aktuell och relevant erfarenhet av att leda utveckling av arbetssätt som på ett proaktivt sätt förbättrar verksamheten
 • har relevant erfarenhet från arbete med en större verksamhets styrprocesser, lednings- och kvalitetssystem
 • har goda kunskaper i MS Officepaketet
 • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska

Det är meriterande om du

 • har tillämpbar kunskap om lagar, regler och föreskrifter inom området samhällssäkerhet och/eller byggarbetsmiljö
 • har erfarenhet av att leda säkerhetsskyddsanalyser, risk- och sårbarhetsanalyser eller liknande utredningar
 • har erfarenhet av arbete inom el- och trafiksäkerhet för väg och järnväg

I denna rekrytering kan webbaserade tester komma att användas som en del i urvalet.

Intervjuer är planerade via Skype den 25 och 26 november.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Nya Stambanor är du med och skriver historia genom att bygga ny järnväg som möjliggör ökad kapacitet för gods- och persontrafiken mellan knutpunkterna Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi arbetar med helheten - från planering till genomförande och överlämning för drift och underhåll. Du jobbar i stora och komplexa projekt med kunniga kollegor och tillsammans skapar vi nya möjligheter att resa hållbart i Sverige och även ut i Europa.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Göteborg

Trafikverket

Ansök senast 2021-11-14


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp