VALT JOBB

Projektledare - Internationell Trafikplanering TTR


Ansök här

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen! Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Som projektledare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Vill du vara en viktig del i arbetet med att utveckla förutsättningarna kring tågtrafiken i Europa? Trafikverket söker nu en projektledare för TTR Timetabeling and Capacity Redesign i Sverige. Målet med TTR är marknadsanpassad, förutsägbar och flexibel kapacitetstilldelning för både godstrafik och persontrafik. Projekt TTR sträcker sig över flera år och bedöms i dagsläget ha nått full implementering år 2028. Sverige är ett av 11 europeiska länder som har påbörjat implementationen av TTR. Som projektledare kommer du att arbeta koordinerande och sammanhållande för påverkansarbete mot organisationen Railnet Europe, förkortat RNE. Kärnverksamheten för RNE är att stödja europeiska infrastrukturförvaltare på järnväg med planering, leverans och administration av internationella tåglägen. Det är RNE som driver TTR på Europanivå.

Du kommer även att vara en del i att säkerställa TTR Sverige projektets framdrift och driva nationell projektledning av TTR Sverige. Du ansvarar, tillsammans med projektsponsor, för att säkerställa resurser och budget för projektet samt att skapa, följa upp och planera projektplanen för planeringsfasen och kommande projektfaser.

Du har en viktig roll i arbetet med att koordinera delprojekt, områdesansvariga, lösningsdesign, internationella intressenter och andra externa och interna intressenter. En självklar del i ditt arbete är att bidra med motivation och inspiration till ditt projektteam och andra för att skapa en bra arbetsmiljö. 

Vem är du?

Du som person kan anpassa dig och samarbeta med ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du sätter upp höga mål för dig själv och arbetar strategiskt för att nå resultat. Du arbetar på ett strukturerat och ansvarsfullt sätt där du självständigt driver dina processer och vågar ta beslut. Du har förmåga att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. I rollen är det även viktigt att kunna lyfta blicken och se samband i komplex information eller miljö.

Vi söker dig som

  • har universitets eller högskoleutbildning om minst 180 hp inom relevant område alternativ annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • är erfaren projektledare med flera års erfarenhet av att leda komplexa verksamhetsutvecklingsprojekt
  • har erfarenhet av att leda workshop, utredningar och analysarbete
  • har erfarenhet av att driva utveckling inom IT-system och/eller verksamhetsprocesser
  • kan uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift

Det är meriterande om du

  • har arbetat internationellt i utvecklingsprojekt

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Skypeintervjuer är planerade att ske enligt preliminär tidplan den 17/11 och 18/11.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Borlänge

Trafikverket

Ansök senast 2021-10-31


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp