VALT JOBB

Projektledare för tekniska systemkrav


Ansök här

Som Projektledare för tekniska systemkrav på Nya Stambanor Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

I den här rollen är du teknisk projektledare och ansvarig för framtagande av tekniska systemkrav inom Nya stambanor. Du leder en projektorganisation på ett tiotal delprojektledare och specialister inom järnvägens olika teknikgrenar i framtagandet av nya tekniska systemkrav som kompletterar det befintliga infrastrukturregelverket för järnväg. Ansvaret för framdrift för hela arbetet och för att arbeta med kontinuerligt förbättringsarbete ligger hos dig.

I den här rekryteringen lägger vi framför allt vikt vid din personliga

 • kommunikationsförmåga
 • problemlösningsförmåga
 • ledarskapsförmåga
 • förmåga till systemperspektiv

Vi söker dig som

 • har högskoleingenjörsexamen med teknisk inriktning eller motsvarande kunskaper förvärvade genom erfarenhet som vi kan se motsvarar behovet för tjänsten.
 • har minst tre års erfarenhet från en arbetsledande roll som exempelvis projektledare, chef eller teamansvarig.
 • har arbetat minst två år inom teknikprojekt eller linjeverksamhet inom teknik.

Det är meriterande om du har jobbat

 • i liknande uppdrag
 • med projektledning av komplexa projekt
 • med kravhantering
 • med järnvägsteknik
 • med förbättringsarbeten
 • med produktion/entreprenad

Valbara placeringsorter: Göteborg, Kristianstad, Linköping, Malmö

I denna rekrytering kan urvalstest och arbetsprov komma att appliceras.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Nya Stambanor är du med och skriver historia genom att bygga ny järnväg som möjliggör ökad kapacitet för gods- och persontrafiken mellan knutpunkterna Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi arbetar med helheten - från planering till genomförande och överlämning för drift och underhåll. Du jobbar i stora och komplexa projekt med kunniga kollegor och tillsammans skapar vi nya möjligheter att resa hållbart i Sverige och även ut i Europa.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Kristianstad

Trafikverket

Ansök senast 2021-08-22


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp