VALT JOBB

Projektledare inom järnväg


Ansök här

Som projektledare inom järnväg på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Är du vår nästa erfarna projektledare inom järnväg som gillar att arbeta mot mål och tydliga resultat?

Då ska du läsa det här! 

I den här spännande rollen som projektledare inom järnvägsprojekt hos oss har du ett helhetsansvar för framdriften av projektet från planering till slutbesiktning och överlämning av anläggningen till drift och underhåll. Du ansvarar för tid, budget och innehåll i projektet och leder projektgrupper med specialister, konsulter och entreprenörer mot utpekade mål. Kort sagt - en unik möjlighet att få driva projekt från projektering till byggande och tillsammans med oss påverka utvecklingen i några av Sveriges just nu mest spännande samhällsprojekt inom väg och järnväg! 

Ditt uppdrag innebär att du:

 • säkerställer en gemensam målbild av effekt -och projektmål för berörda parter
 • sätter ramar för projektet med tydliga samarbetsformer och har ett affärsmässigt agerande i förhållande till leverantörer
 • har ett proaktivt förhållningssätt avseende risk, säkerhet och arbetsmiljö i projekten
 • skapar utrymme för utveckling och innovation vid upphandling och säkerställer rätt affärs- och ersättningsformer
 • säkrar en god styrning och effektiv uppföljning av kontrakten avseende tid, kostnad och innehåll
 • samverkar och samråder både internt och externt
 • svarar för omvärldskontakter med allmänhet, kommuner och andra intressenter

Några av de projekt vi jobbar med på enheten i Karlstad idag är utbyggnaden av mötesstationen i Väses och ombyggnationen av Karlstad C samt Vikenpassagen.

Hos oss drivs vi av att leverera resultat tillsammans genom att stötta varandra i olika frågeställningar, både i gruppen och mellan enheterna på distriktet. Vi ser nyttan och fördelar med att ha en bredd i projektgruppen med flera olika kompetenser som tillsammans bildar en helhet. Vi tar ansvar och med en öppen dialog, både internt och med externa parter, verkar vi för transparens i våra projekt.

Medarbetare inom enheten: "Att jobba som projektledare på Trafikverket ger mig möjlighet att få bidra på riktigt till samhällsutvecklingen. Det vi bygger är beständigt och kommer att finnas kvar i flera generationer - Det gör mig stolt!"

Vad vi kan erbjuda dig!

Hos oss har du bra möjligheter att utvecklas, både genom ökat ansvar i form av olika komplexitet i projekten, men även i din yrkesroll. Vi delar hela tiden erfarenheter, förbättrar våra arbetssätt och tänker nytt. Som stöd i din kompetensutveckling finns också ett sammanhållet program för projektledare med erfarenhetsutbyten och utbildningar, allt med ambitionen att utveckla såväl dig som vår verksamhet. Som en stor organisation finns det inom Trafikverket också mycket goda möjligheter om du, på sikt, vill utforska nya områden och roller.

 


Vem är du? 

Som ledare i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.

Vi söker dig som;

 • har god och relevant erfarenhet från ledning och styrning av järnvägsprojekt
 • har god erfarenhet av kalkyl-och budgetarbete, tidsplanering, riskhantering
 • har universitet- eller högskoleexamen med teknisk inriktning alternativ motsvarande kompetens förvärvad genom erfarenhet från anläggningsbranschen
 • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
 • har körkort för personbil

 Det är extra bra om du har:

 • kunskap i konsult- och entreprenadjuridik
 • god förhandlingsvana i konsult- och entreprenadjuridik

 

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Dessa skickas till dig i samband med att ansökningstiden går ut och därför är det bra om du håller koll på din mail och skräppost närmaste dagarna efter sista ansökningsdatum. Vi planerar att hålla digitala intervjuer under vecka 45. 

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Du är varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Åsa Kjörsträd Ekholm vid frågor om tjänsten. #LI-EH1 

Vi ser fram emot din ansökan! 

Karlstad

Trafikverket

Ansök senast 2021-11-02


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp