VALT JOBB

Projektledare miljöbedömning Göteborg-Borås, Nya stambanor


Ansök här

Som projektledare är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur!

De nya stambanorna ska i framtiden länka samman de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fler spår och kortare restider knyter Sverige närmare och skapar nya möjligheter att arbetspendla och studera. Vi får fler och mer pålitliga resor och transporter för människor och näringsliv. I Sverige och vidare ut i Europa.

Sträckan Göteborg-Borås är ett av Sveriges största pendlingsstråk och en av de första delarna av en ny stambana. Med den nya järnvägen kan restiden mellan Göteborg och Borås kraftigt förbättras och kapaciteten öka. Det blir då mer självklart att välja den hållbara tågresan.

Om jobbet

Vi behöver dig - och vi tror att du kommer att gilla oss!

Göteborg-Borås växlar upp inför nästa skede i planeringen och vi söker nu en projektledare miljöbedömning med fokus på planläggningsprocessen.

Som projektledare miljöbedömning ingår du i en grupp som leder en stor och omfattande järnvägsplan med avseende på tid, kostnad och innehåll samt risker. Du har ansvar för att leda, styra och följa upp arbetet med framtagande, leverans och kvalitetssäkring av produkten MKB inklusive den formella processen med omvärlden för att säkerställa godkänd MKB och en lagakraftvunnen järnvägsplan. Du svarar för omvärldskontakter med allmänhet, kommuner och andra intressenter.

Som projektledare miljöbedömning för en delsträcka i Göteborg-Borås ingår Du i delsträckans projektledning. Inom projektledningen finns även roller som projektledare järnvägsplan, projektledare systemhandling, projektledare station samt övergripande projektledare. Arbetet med de fyra delsträckorna i Göteborg-Borås leds av projektenhetschefen.

I Göteborg-Borås kommer du möta kompetenta och engagerade kollegor som alla arbetar för Trafikverkets vision; alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

-Jag som blir din chef heter Janne Johansson och min roll är projektenhetschef. Blir du en i vårt team kommer du träffa engagerade, positiva och drivande kollegor. Du kommer att lära känna många nya människor i rollen som projektledare. I mitt ledarskap ligger fokus på att tillsammans med övriga skapa bra samarbeten och en god samverkan. Jag hoppas att du vill vara med och utveckla ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem!

Din utveckling

För dig som projektledare i Trafikverket är utvecklingsmöjligheterna stora. Vi vill att du ska nå din fulla potential, oavsett om du vill bredda dina kunskaper, utvecklas och kliva in i en chefsroll eller specialisera dig. Du kommer att tillhöra en av Sveriges största beställarorganisationer, och den samlade projektledarkompetensen hos våra cirka 1 000 projektledare är unik.

Som projektledare har du tillgång till olika forum för erfarenhetsutbyten, nätverk, utbildningar samt talang- och utvecklingsprogram.

Trafikverket kan erbjuda dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Hos oss lönar sig alltid goda prestationer, men vi är samtidigt noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid. Vi är stolta över att ha utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare

Ditt ledarskap

Ditt ledarskap präglas av att du bygger förtroende, klargör riktning och levererar resultat. Genom en tydlig kommunikation om förväntningar och mål delegerar du och följer upp. Du inspirerar, skapar delaktighet och driver utvecklingen tillsammans med ditt team och i samverkan med andra. Du är proaktiv, strukturerad och kvalitetsmedveten i dina åtaganden och har en god analytisk förmåga.  

Vi söker dig som

  • har högskoleutbildning om minst 180 hp inom miljö, naturvetenskap, samhällsbyggnad eller väg och vatten alternativt eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har aktuell, relevant och flerårig erfarenhet av att leda arbete med miljöbedömning inom infrastruktur.
  • har du aktuell, relevant och flerårig erfarenhet från arbete som generalist inom miljöområdet?
  • har aktuell och relevant erfarenhet av planläggningsprocessen i kommunala eller statliga samhällsplaneringsprocesser av väg eller järnväg
  • har dokumenterad kunskap om tillståndsprocess inom miljöbalken.
  • kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
  • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av arbete med tillståndsprocesser
  • har erfarenhet att driva arbete kring klimatmål
  • har erfarenhet av hållbarhetsarbete

I denna rekrytering arbetar vi med webbaserade tester.

Intervjuer kommer att genomföras digitalt under vecka 35.

#Goteborgboras

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Nya Stambanor är du med och skriver historia genom att bygga ny järnväg som möjliggör ökad kapacitet för gods- och persontrafiken mellan knutpunkterna Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi arbetar med helheten - från planering till genomförande och överlämning för drift och underhåll. Du jobbar i stora och komplexa projekt med kunniga kollegor och tillsammans skapar vi nya möjligheter att resa hållbart i Sverige och även ut i Europa.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Göteborg

Trafikverket

Ansök senast 2021-08-22


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp