VALT JOBB

Projektledare teknik Fyra Spår Uppsala


Ansök här

Som Projektledare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Fyra spår Uppsala har uppdraget att bygga nya spår och nya stationer på Ostkustbanan söder om Uppsala. Programmet är i tidigt skede där utredningsarbetet ska bedrivas inom två järnvägsplaner. Nu söker programmet en projektledare teknik med ansvar att hålla ihop teknikfrågor, systemtänk och strategifrågor som berör järnvägsanläggningen. 

Som projektledare teknik på program Fyra Spår Uppsala kommer du ha ett övergripande ansvar för teknikfrågor i programmet. I inledande skede kan detta handla om att samordna tekniska krav, omhänderta tekniska frågor och utredningar som berör hela programmet samt identifiera och driva viktiga strategiska frågor. Skedet präglas också av många frågor kring utformning av stationer, trafikerings - och resandefrågor. I din roll kommer du att ha helhetsbild för programmet och du har en central roll för att skapa förutsättningar för att nå våra mål.

Programmet är i ett tidigt skede vilket innebär att du även kommer arbeta operativt i programmets två pågående projekteringsuppdrag och då främst i uppdraget från länsgränsen Stockholm/Uppsala till söder Bergsbrunna. Uppdraget är under upphandling och avser framtagande av järnvägsplan och systemhandling samt eventuella tillstånd.

I din roll ligger också att svara för kontakten mot Verksamhetsområde Underhåll inom Trafikverket.

"Vi i Program Fyra Spår Uppsala är en bra grupp där alla bidrar med sin kompetens och bakgrund vilket gör arbetet extra intressant och utvecklande. Som projektledare teknik kommer man få ett stort ansvar och möjlighet att utvecklas och växa, både i rollen och inom programmet."//Projektledare Fyra Spår Uppsala

Ditt ledarskap

Ditt ledarskap präglas av att du bygger förtroende, klargör riktning och levererar resultat. Du är kommunikativ, skapar delaktighet och driver utvecklingen i samverkan med andra i programmet. Du är trygg i dig själv, proaktiv, strukturerad och kvalitetsmedveten i dina åtaganden och har en god analytisk förmåga. Du har en förmåga att se helheten i komplexa anläggningar.

Vi söker dig som har

  • universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp inom relevant inriktning, eller annan utbildningsbakgrund i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • flerårig erfarenhet av projektledning inom stora infrastrukturprojekt inom järnväg.
  • minst två års erfarenhet av järnvägsplan och/eller systemhandling för järnväg.
  • kompetens inom järnvägens tekniska system.
  • kunskap om Transportstyrelsens godkännandeprocess.

Det är meriterande om du:

  • har fördjupad kompetens inom något för programmet aktuella teknikområden.
  • har vana att leda tekniska specialister.
  • har erfarenhet från arbete med järnvägsprojekt eller järnväg i flera skeden.  

"För att trivas hos oss på Fyra Spår Uppsala ska man vara öppen, inkluderande och lösningsinriktad. Vi har en ärlig och öppen dialog i programmet där vi alla respekterar varandra och varandras kunskap, och vi söker någon som delar detta." //Projektledare Fyra Spår Uppsala

Webbaserade tester kan komma att användas som en del av denna rekryteringsprocess. De första intervjuerna kommer att hållas via vecka 36 (förmodligen via Skype).

#fyrasparuppsala

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2021-08-23


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp