VALT JOBB

Regional beredskapsplanerare


Ansök här

Som Regional beredskapsplanerare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.


Just nu söker Trafikverket Regional beredskapsplanerare på inom det geografiska området Stockholm och Gotland. Trafikverket har en viktig roll för hela transportsektorns utveckling inom kris och höjd beredskap. Vi samverkar med regionens olika aktörer inom området och vår kunskap är efterfrågad inom olika utvecklingsuppdrag och samverkans forum.

 Som regional beredskapsplanerare har du, tillsammans med dina kollegor, en central funktion i återuppbyggnaden och utvecklingen av totalförsvaret, du kommer också arbeta aktivt med att stärka Trafikverkets regionala krisberedskapsförmåga. Tjänsten innebär att du tillsammans med övriga nationella och regionala beredskapsplanerare arbetar med planering av krisberedskap samt höjd beredskap. I detta ingår bland annat att delta i samt driva utredningar och utvecklingsprojekt inom området, inom vilket hantering av säkerhetsskydd, informationssäkerhet samt kontinuitetshantering på regional nivå ingår. Du kommer i kris- och beredskapsfrågor att samverka internt med andra verksamhetsområden samt externt med aktörer som till exempel MSB, Försvarsmakten, länsstyrelser, kommuner och näringsliv.I arbetet som beredskapsplanerare kan ingå att ansvara för samordning av den regionala krisberedskapsorganisationen inklusive bemanning och schemaläggning av tjänsteman i beredskap, administratörer samt andra roller. I rollen kommer du att planera och genomföra utbildningar samt övningar för kris- och krigsorganisationen, vilket kan innebära att arbeta fram utbildnings- och övningsmaterial, hålla utbildningar inom området samt agera övningsledare i kommande övningar. 

 

För att lyckas i rollen ser vi att du ha god kommunikationsförmåga; förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du är samarbetsorienterad; anpassar dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Som Regional beredskapsplanerare har du en god analytisk förmåga; löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna, ser logik och samband i komplex information eller miljö. Du är stabil; hanterar stress på ett konstruktivt sätt, bibehåller fokus vid utmaningar. Som Regional beredskapsplanerare är du flexibel; har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar.

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) inom krishantering, samhällsplanering, statskunskap/statsvetenskap med inriktning mot krisberedskap, totalförsvar eller samhällsutveckling alternativt annan likvärdig utbildning i kombination med erfarenhet som är relevant för tjänsten
  • har erfarenhet samt god kunskap om samhällets krisberedskap, totalförsvarsplanering eller säkerhetsskydd gärna inom offentlig verksamhet
  • har körkort för personbil
  • kan uttrycka dig väl i såväl tal som skrift på svenska

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av samverkan inom kris och beredskap mellan myndigheter, andra offentliga organisationer eller den privata sektorn
  • har erfarenhet i en coachande och ledande roll i projekt
  • har kunskap om eller erfarenhet av gällande lagstiftning inom kris och höjd beredskap

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Intervjuer är planerade vecka 36.

Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap på grund av säkerhetsklassen.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. 


Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2021-08-20


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp