VALT JOBB

Samhällsplanerare regional


Ansök här

Som Samhällsplanerare på Region Öst i Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare samt näringsliv genom att knyta ihop den statliga planeringen av transportsystemet med den regionala-och kommunala planeringen, vilket bidrar till framtidens infrastruktur.


Som Samhällsplanerare Regional kommer du till en grupp om tio engagerade samhällsplanerare. Vi arbetar länsvis i fem län och har daglig kontakt med varandra.

Trafikverket söker Samhällsplanerare som har dialog med regionala planupprättare och andra intressenter. Rollen är bred och du fungerar som ett nav såväl inom som utom Trafikverket. Du för ut frågor av olika komplexitet till andra intressenter i olika forum och på dialogmöten som representant för Trafikverket. I din roll fångar du upp behov och brister som därefter värderas utifrån Trafikverkets uppdrag samt de transportpolitiska målen. Som Samhällsplanerare ska du skapa förutsättningar för den kommunala-och regionala samhällsplaneringen samt för den fortsatta planeringen inom Trafikverket.

Du kommer:

-         delta i tidiga skeden i samhällsbyggnadsprocessen

-         identifiera nya eller förändrade behov inom transportinfrastruktur

-         ta initiativ till utredningar och analyser utifrån identifierade behov/brister samt tillståndsbeskrivningar

-         ha en aktiv dialog med samarbetspartners

-         ha kommunansvar med samordning mellan bebyggelseplanering och statlig infrastruktur

-         ta fram och upp avsiktsförklaringar samt överenskommelser om samarbeten med extern part

-         göra yttranden enligt plan-och bygglagen samt Miljöbalken

-         göra yttranden över regionala planer, program och remisser

Ditt arbete är fritt och du planerar själv din dag samt en hel del av upplägget. 

För att lyckas i rollen som Samhällsplanerare Regional är du analytisk; löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna, ser logik och samband i komplex information eller miljö. Du är hänsynstagande; har lätt för att sätta dig in i andras situation och skapar förtroende genom att lyssna, förstå, visa hänsyn, vara transparent och pålitlig. I rollen är du självgående; tar ansvar för din uppgift, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Du är lojal; uttrycker en positiv attityd till ditt arbete, verksamheten/organisationen och handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplan, mål, policydokument, värderingar samt riktlinjer och tar upp kritik endast i de korrekta sammanhangen eller direkt med berörda parter. I rollen är du trygg; är säker i osäkra sammanhang, står upp för Trafikverkets uppdrag och målbild, har mod att säga ifrån samt förmåga att skilja på sak och person.

Vi söker dig som

  • har universitets- eller högskoleutbildning 180 hp(120p) gärna mot samhällsplanering eller har en gedigen arbetslivserfarenhet av samhällsplanering
  • har flerårig arbetslivserfarenhet av samhällsplanering
  • har körkort för manuellt växlad personbil

Bifoga ENDAST examensbevis eller referenser inget CV eller personligt brev etc oavsett vad det står, utan svara UTFÖRLIGT på de frågor du ställs inför när du söker tjänsten.


I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Intervjuer är planerade vecka 48.

Placeringsort är Eskilstuna, annan placeringsort (Linköping) kan eventuellt bli aktuell efter överenskommelse med rekryterande chef.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 


Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Eskilstuna

Trafikverket

Ansök senast 2021-11-11


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp