VALT JOBB

Sektionschef Miljö


Ansök här

Som sektionschef inom miljö på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Vill du vara med och forma morgondagens miljöarbete i våra stora projekt?

Som sektionschef har du personal- verksamhets- och budgetansvar för ca 20 medarbetare, som arbetar inom teknikområdena buller, vibrationer, natur- och kulturmiljö, vatten, föroreningar, energi, klimat, hållbarhet, landskap och rekreation. Medarbetarna är placerade i region väst och region syd med koncentration i Göteborg.

Sektionens uppdrag är att ge specialiststöd till verksamhetsområdets olika projekt och att arbeta med projektförberedande utvecklingsarbete. Som sektionschef ingår du i enhetens ledningsgrupp tillsammans med andra sektionschefer på enheten samt ett antal teknikstrateger. Du samarbetar med andra kollegor i ledningsgruppen och säkerställer att verksamheten har en god framtida teknikutveckling och en hög kompetens hos våra specialister.

Utifrån en tydlig arbetsgivarroll leder, planerar och följer du upp sektionens arbete så att det bedrivs effektivt och kvalitetssäkrat mot verksamhetsmålen. Du skapar förutsättningar för en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och kreativitet. I rollen som chef stödjer och utvecklar du medarbetarna genom ett synligt, tydligt och coachande ledarskap. I rollen ingår också att du stödjer projekten med specialistkunskap i olika omfattning.

Vi är en nationell myndighet och en del resor förekommer i tjänsten.

Jag som är chef för enheten heter Jenny Boije och jag värdesätter ett tillitsbaserat ledarskap genom vilket du får andra att växa.

Vem är du?

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. 

Vi söker dig som

  • har några års erfarenhet av att arbeta som chef inom miljöområdet, med personalansvar för en större grupp medarbetare som hanterat frågeställningar av hög komplexitet
  • har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) inom miljöområdet alternativt annan utbildning inom miljö eller teknik som vi bedömer motsvarar
  • har egen yrkeserfarenhet av något eller några av sektionens teknikområden inom miljö
  • har erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete
  • har körkort för personbil
  • har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Det är meriterande om du

  • har kvalificerad yrkeserfarenhet inom miljöområdet från infrastrukturprojekt

Rekryterande chef är tillbaka vecka 31 och kan då svara på eventuella frågor om tjänsten.

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Göteborg

Trafikverket

Ansök senast 2021-08-16


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp