VALT JOBB

Sektionschef tågledning Nord


Ansök här

Som sektionschef på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Tågledning Nord är en av två sektioner inom enheten Tågledning. Sektionen ansvarar för drift och support av tågledningssystemen och ställverk på tågledningscentraler i Stockholm, Gävle, Ånge och Boden.

Tågledningssystemen och ställverken är kritiska för Trafikverkets kärnverksamhet då ett stopp i systemet innebär att tågtrafiken stannar. Trafikverket är inne i en stor digitalisering av sin verksamhet där du som sektionschef kommer att vara en viktig spelare i utvecklingen.

Här får du jobba i ett engagerat och hjälpsamt team som stöttar varandra i leveransen, både inom sektionen och tillsammans med övriga delar inom enheten, även i kritiska stunder. Vår tekniska miljö är komplex och inom sektionen finns samlad kompetens som du kommer att få ta del av och fortsätta utveckla. Arbetsgruppen som du ansvarar för består av system och signaltekniker placerade på fyra av dom totalt åtta tågledningscentralerna i landet.

Som sektionschef har du personal-, budget- och resultatansvar för sektionen och du ansvarar för att din verksamhet når verksamhetsmålen. Du ingår i enhetens ledningsgrupp där du aktivt bidrar till utveckling av enhetens verksamhet. Ditt ledarskap präglas av tron på individens förmåga och kompetens och ditt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för sektionens medarbetare. Du bidrar till att skapa en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och kreativitet. I rollen som chef stödjer och utvecklar du medarbetarna genom ett synligt, tydligt och coachande ledarskap. Du skapar goda förutsättningar för dina medarbetare att prestera genom att utmana, inspirera, engagera, och skapa delaktighet.

Vem är du?

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. 

Vi söker dig som

  • har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp, alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har några års erfarenhet som chef
  • har några års erfarenhet av IT-infra/applikationsdrift inom operativa system
  • har kunskap inom järnvägssignalteknik alt. tågledningssystem
  • har körkort för personbil
  • kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år

Skypeintervjuer är planerade enligt preliminär tidplan den 20/8 och 24/8.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Gävle

Trafikverket

Ansök senast 2021-08-08


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp