VALT JOBB

Senior Controller


Ansök här

Som Senior Controller på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Vår enhet, Rapportering, har ett övergripande och externt perspektiv, där dialogen med samt rapportering till uppdragsgivare, styrelse och ledning är viktiga inslag. Hos oss får du chansen att arbeta med frågor som berör stora delar av Trafikverket med det myndighetsövergripande perspektivet i fokus.

Som Senior controller kommer du att på övergripande Trafikverksnivå planera, analysera och följa upp det finansiella utrymmet samt den finansiella styrningen speciellt gentemot regeringskansliet. Detta gör att du kommer få en god inblick i hur regeringen väljer att styra Trafikverket.

Arbetet kan delas upp i två delar;

·      En mer traditionell controllerroll där tyngdpunkten i arbetsuppgifterna ligger på den finansiella rapporteringen till regeringskansliet avseende bland annat budgetunderlag och finansiella prognoser.

·      En för Trafikverket central kontaktperson gentemot Regeringskansliet. Som kontaktperson kommer du att ansvara för att samordna möten för regelbunden dialog mellan Trafikverkets högsta ledning och Regeringskansliet. Du kommer att bistå departementet med löpande frågor till Trafikverket, vilka kan vara såväl på en operativ som på en strategisk nivå.

Resor till Stockholm är frekvent förekommande. 

Rekryterande chef Amanda Ryde säger:  "I den här tjänsten kommer du att få en bra inblick i och förståelse för regeringens styrning av Trafikverket samtidigt som du får chans att vara delaktig i den övergripande interna styrning och uppföljningen av myndigheten. Något av det bästa i rollen skulle jag säga är blandningen av kontakten med både verksamheten internt som vår uppdragsgivare." 

För att lyckas i rollen som Senior Controller ser vi att du är analytisk; löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna, ser logik och samband i komplex information eller miljö. Som Senior Controller är du strukturerad; arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats samt håller deadlines. Du är relationsskapande; tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer. Som Senior Controller har du en god kommunikationsförmåga; förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du är också övertygande; har lätt för att föra fram din talan, vinna andras respekt, argumentera och bli lyssnad på.  

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) med inriktning företagsekonomi, samhällsvetenskap eller statsvetenskap

alternativt

har annan universitets-eller högskoleutbildning om 180 hp(120 p) med annan inriktning som vi bedömer likvärdig

  • har flera års aktuell arbetslivserfarenhet med övergripande controllerarbete inom myndighet eller i koncern på koncernnivå alternativt har arbetat flera år med myndighetsstyrning i Regeringskansliet eller på någon annan statlig myndighet
  • har erfarenhet av att ta fram underlag och presentera för en ledning
  • har goda kunskaper i Excel
  • har goda kunskaper i PowerPoint

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av myndighetsstyrning i Regeringskansliet eller på någon annan statlig myndighet

Bifoga ENDAST examenbevis inget CV eller personligt brev utan svara UTFÖRLIGT på de frågor du ställs inför när du söker tjänsten.


I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Intervjuer är planerade vecka 45.

Möjliga placeringsorter: Borlänge eller Solna.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 


Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Ekonomi och styrning skapar vi förutsättningar för planering och uppföljning av verksamheten, ansvarar för finansieringsfrågor och fakturahantering. Vi arbetar också med Trafikverkets digitalisering, kundorienterad verksamhetsutveckling, informationsstyrning och myndighetsgemensam arkitektur. Hos oss är du med och skapar rätt förutsättningar för att vi ska lyckas med vårt uppdrag.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Borlänge

Trafikverket

Ansök senast 2021-10-25


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp