VALT JOBB

Senior Controller


Ansök här

Som Senior Controller på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Vår enhet, Planering och uppföljning, ansvarar för att planera samt genomföra myndighetsövergripande årlig verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning inklusive finansiell analys. Vi är en enhet på 12 medarbetare som tillsammans arbetar för en ändamålsenlig planering och uppföljning av Trafikverkets verksamhet.

 I rollen som Senior controller kommer du ansvara för delar av vår uppföljning som sker månadsvis, tertialvis och ad hoc. Du kommer arbeta med att följa upp, analysera och utvärdera verksamheten avseende finansiella frågor utifrån ett verksamhetsperspektiv på en trafikverksövergripande nivå. I rollen ingår att leda förändringsarbete för att ytterligare utveckla vår analys- och slutsatsförmåga tillsammans med övriga medarbetare på enheten. I det ingår att kravställa på system och utveckla aktuella processer samt rutiner.

En Senior controller är ledningens stöd och företrädare i styrningen av verksamheten mot önskade mål samt stödjer ledningen genom att leda utformning och användning av styrsystem. Du kommer ha kvalificerade uppgifter av konsoliderande art, med befogenheter att företräda hela Trafikverket i frågor som oftast är av strategisk och långsiktig karaktär.

I den här tjänsten har du chansen att vara delaktig i den övergripande styrningen och uppföljningen av Trafikverket, där intresset samt kunskapen om verksamheten kommer vara viktigt. Hos oss får medarbetarna ta ansvar för frågor som berör hela myndigheten.

För att lyckas i rollen som Senior Controller ser vi att du är analytisk; löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna, ser logik och samband i komplex information eller miljö. Du är kreativ; ser utanför boxen, tänker i nya banor och finner nya lösningar på gamla problem. Som Senior Controller är du strukturerad; arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats samt håller deadlines. Du är relationsskapande; tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer. Som Senior Controller är du övertygande; har lätt för att föra fram din talan, vinna andras respekt, argumentera och bli lyssnad på.  

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) med inriktning företagsekonomi eller samhällsvetenskap alternativt har annan universitets-eller högskoleutbildning om 180 hp(120 p) med annan inriktning som vi bedömer likvärdig
  • har flera års aktuell arbetslivserfarenhet med övergripande controllerarbete inom myndighet eller i koncern på koncernnivå.
  • har erfarenhet av att vara ledningens stöd och ta fram och presentera beslutsunderlag
  • har erfarenhet att leda förändringsarbete
  • har goda kunskaper i Excel..
  • har goda kunskaper i PowerPoint

Bifoga ENDAST examensbevis inget CV eller personligt brev utan svara UTFÖRLIGT på de frågor du ställs inför när du söker tjänsten.


I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Intervjuer är planerade vecka 45.

Möjliga placeringsorter: Ort Borlänge eller annan efter särskild överenskommelse efter särskild överenskommelse med rekryterande chef.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 


Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Ekonomi och styrning skapar vi förutsättningar för planering och uppföljning av verksamheten, ansvarar för finansieringsfrågor och fakturahantering. Vi arbetar också med Trafikverkets digitalisering, kundorienterad verksamhetsutveckling, informationsstyrning och myndighetsgemensam arkitektur. Hos oss är du med och skapar rätt förutsättningar för att vi ska lyckas med vårt uppdrag.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Borlänge

Trafikverket

Ansök senast 2021-10-25


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp