VALT JOBB

Seniora säkerhetsstrateger till generaldirektörens kansli


Ansök här

Ta chansen att arbeta som senior säkerhetsstrateg hos en viktig samhällsaktör där säkerhet är en prioriterad fråga. Trafikverket har stor påverkan på hela samhället och säkerhetsfrågorna är helt avgörande för att vi ska kunna underlätta vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. 

Om jobbet

Vi söker nu flera seniora säkerhetsstrateger till säkerhetsfunktionen där du kommer att ha en viktig roll i Trafikverkets fortsatta arbete med säkerhetsfrågor och vår säkerhetskultur. Du kommer att arbeta som generalist på en övergripande och strategisk nivå inom ett eller flera av följande områden; säkerhetsskydd, informationssäkerhet och säkerhetsmyndigheternas ärenden (koordinera Trafikverkets svar vid tillsyner från Transportstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket, Räddningstjänster, MSB och Säkerhetspolisen).

I rollen kommer du att utveckla och förvalta övergripande arbetssätt och strategiska planer, göra kvalificerade utredningar och bedömningar. För ovanstående säkerhetsområden deltar du i omvärldsbevakning och införande av författnings-, standardkrav och rättspraxis i Trafikverkets processer och arbetssätt. Du leder även arbetsgrupper och deltar i samordningsgrupp för området.

Du kommer även att vara rådgivande och ta fram beslutsunderlag till vår säkerhetsdirektör och generaldirektör samt att hålla föredragningar för vårt säkerhetsråd och i ledningsgrupper. Du kommer också att arbeta med uppföljning och säkerställa att de beslut som fattas efterlevs.

En annan viktigt del i ditt arbete är att stödja övriga säkerhetsfunktioner som finns etablerade inom våra olika verksamheter. 

Vad kan vi erbjuda dig?

Säkerhetsfrågorna är prioriterade och kompetensen hos våra medarbetare är hög. Vi har redan idag fungerande nätverk och forum för erfarenhetsutbyte. Detta ger dig möjligheter att diskutera kvalificerade säkerhetsfrågor tillsammans med andra och skapa arbetsgrupper när det behövs.

Trafikverket kan erbjuda dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Hos oss lönar sig alltid goda prestationer, men vi är samtidigt noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid.

Vem är du?

Du har en problemlösande analytisk förmåga där du hittar lösningar utifrån ett helhetsperspektiv. Du är kommunikativ vilket innebär att du kan förmedla budskap på ett enkelt sätt och anpassar dig till mottagaren, oavsett om det är en enskild individ eller en grupp. Du är bra på att skapa goda relationer, bygga nätverk och ser det som en självklarhet att samarbeta med andra. Du identifierar vad som behöver göras och driver frågor framåt både självständigt och tillsammans med andra.

Vi söker dig som

  • har högskoleutbildning om minst 180 hp med inriktning mot säkerhet, informationssäkerhet, risk, krishantering eller juridik alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet inom området som vi bedömer likvärdig
  • har flerårig erfarenhet av att arbeta med systematiskt säkerhetsarbete eller säkerhetsjuridik i en större organisation.
  • har erfarenhet av att ha arbetat nära ledningsgrupper, föredragit beslutsunderlag etc.
  • har erfarenhet av att styra och utveckla verksamheter inom säkerhetsfrågor
  • har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska vilket också inkluderar att du har tagit fram olika rapporter och styrdokument

Det är meriterande om du

  • har tagit fram/följt upp strategiska planer med mål för säkerhetsarbetet
  • har erfarenhet av verksamhetsutveckling

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Testerna skickas ut i samband med att ansökningstiden går ut och vi ber dig därför ha koll på din mail, även skräppost.

Trafikverket samarbetar med andra arbetsgivare i Dalarna gällande medflyttarfrågor, detta genom Rekryteringslots. Mer information om detta hittar du på www.rekryteringslots.se

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverkets säkerhetsfunktion på Generaldirektörens kansli ger stöd åt Verksledningen i styrningen av verksamheten och till myndighetens samtliga enheter inom säkerhetsområdet och verkar för författningsefterlevnad, effektivitet och ändamålsenlighet inom hela Trafikverket.

Säkerhetsfunktionen ansvarar för att samordna, analysera, följa upp, rapportera och proaktivt främja utvecklingen av det samlade säkerhetsarbetet och därmed säkerhetskulturen i Trafikverket. Säkerhetsfunktionen leds av säkerhetsdirektören och består av två sektioner; verksamhetsstyrning och informationssäkerhet, vilka leds av varsin chef. Totalt utgörs funktionen av ca 20 medarbetare, i huvudsak strateger och specialister.

Eskilstuna

Trafikverket

Ansök senast 2021-08-30


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp