VALT JOBB

Systemledare Operativ teknik


Ansök här

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Som systemledare operativ teknik på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Just nu söker vi flertalet systemledare med olika inriktningar. 

Tillsammans med dina kollegor kommer ni ansvara för de tekniska system som nyttjas i och kring den uppkopplade väganläggningen. Våra operativa tekniksystem är en sammanhållande länk mellan utrustning på vägsidan och trafikledningscentralerna för att Trafikverket ska kunna styra och övervaka väganläggningen. Du kommer att jobba med förvaltning av OT system som är en viktig del i att de anläggningsnära systemen fungerar t.ex. att trafikledningscentralerna kan få indikationer om larm samt att de kan styra bommar och andra väganordningar. Du kommer även vara delaktig i att driva projekt för att utveckla de system som du förvaltar.

Som systemledare fattar du operativa beslut i det dagliga arbetet och du blir en teamledare som styr konsulter samtidigt som du kommer ha ett nära samarbete med projektledaren och övriga inblandade aktörer såsom upphandlade leverantörer, tekniska konsulter och intressenter.

Du som systemledare kommer i ett nära samarbete med projektledaren säkerställa leveransen och följer kontinuerligt upp verksamheten mot satta mål gällande tid, kostnad och innehåll. En annan uppgift är att du styr och leder daglig drift inom kontrakt för drift och underhåll samt reinvestering för de system du ansvarar för. Detta innefattar att du stöttar ansvarig projektledare i att planera, budgetera och genomföra upphandlingar. Du ansvarar även för att arbetet genomförs enligt gällande lagar, regler och interna arbetsinstruktioner samt att medverka vid framtagande av verksamhetsplaner och prognosarbete. Det förekommer även att du leder tekniska utredningar och förstudier för utveckling av befintliga och nya system.

Hos oss blir du en del av ett team som backar upp dig med kunskap och erfarenheter. Vi erbjuder ett arbete där den ena dagen inte är den andra lik, där beslutskraft behövs och där kommunikationen med andra är en viktig del av arbetet. 

Ditt ledarskap drivs av att leverera resultat som bidrar till att organisationen når sina mål och skapar nytta genom din goda förmåga att initiera, driva och följa upp processer och dialoger. Arbetet innebär många kontakter såväl internt som externt utanför Trafikverket, så det är viktigt att du har god förmåga att samarbeta och skapa relationer med din omgivning. Med hjälp av din goda kommunikationsförmåga kan du engagera din omgivning och förmedla budskap på ett tydligt sätt. Din problemlösningsförmåga är god och du utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. 

Vi söker dig som

  • har flerårig erfarenhet av att leda team, gärna med tyngdpunkten mot förvaltningen av tekniska system
  • har flerårig erfarenhet av teknisk systemförvaltning
  • har högskole-/universitetsutbildning om 180 hp inom aktuellt område kring exempelvis intelligenta transportsystem eller systemvetenskap alternativt annan relevant utbildningsbakgrund som vi bedömer likvärdig, i kombination med flerårig erfarenhet av projektledning eller teknisk systemförvaltning
  • har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
  • har goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
  • har körkort för personbil.

Det är meriterande om du

  • har flerårig erfarenhet av projektledning, gärna med tyngd på tekniska system
  • har flerårig erfarenhet av anläggningsnära OT system
  • har flerårig erfarenhet av trafikstyrning och/eller trafikdata förvärvad antingen via studier i ämnet eller genom några års arbetslivserfarenhet

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Testerna skickas ut i samband med att ansökningstiden upphör och vi ber dig därför ha koll på din mail, även skräppost.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

#LI-SK1

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2021-10-27


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp