VALT JOBB

Teknik Specialist VA och Avvattning


Ansök här

Som Teknik Specialist VA och Avvattning på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Tjänsten är placerad inom verksamhetsområde Stora projekt, teknik och miljö i Solna.

 Som specialist inom VA och Avvattning kommer du att stötta Stora projekt inom väg- och järnvägsprojekt gällande frågor som berör VA, avvattning och översvämningssäkring. Du kommer att arbeta i en utvecklande projektmiljö tillsammans med många kompetenta kollegor. Vi arbetar med succesiv uppföljning i samverkan med konsulter och entreprenörer och din uppgift är att ge dem rätt förutsättningar för sina leveranser.

Du deltar i olika typer av investeringsprojekt, från plan- till byggskedet där framtagande av förfrågningsunderlag och leveranskontroller av tekniska beskrivningar och andra projekthandlingar är en central del. Arbetsuppgifterna kommer att vara varierande och omfattar i stora drag nedanstående punkter:

-         Specialiststöd gällande funktioner och system inom VA och Avvattning. Kvalitetssäkra, synliggöra och tydliggöra risker och konsekvenser för projekten, samt rekommendera val av teknisk lösning.

-         Hantera dispens- och avstegsansökningar mot gällande regelverk och Trafikverkets centrala förvaltningar.

-         Säkerställa samt initiera att anläggningsspecifika krav hålls uppdaterade i databasen Doors och verifieras i detaljprojektering och byggskedet.

-         Omvärldsbevakning och erfarenhetsåterföring inom teknikområdet.

 

Du kommer även att bidra till vårt arbete med att förbättra styrande och stödjande dokument och vi ger dig en fantastisk möjlighet att påverka och driva forskning och utveckling inom ditt område - som enbart kan erbjudas här hos oss på Trafikverket.

 

Vem är du?

Som person har du förmåga att se helheter utifrån flera aspekter såsom teknik, miljö, juridik och ekonomi i projekt. Du är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter samt har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. I din kommunikation är du smidig vilket innebär att du bedömer och anpassar dig när du förmedlar ditt budskap, för att skapa förståelse och samsyn.

Vi söker dig som

  • har civilingenjörsexamen inom väg och vatten, miljö och vatten eller samhällsbyggnad, alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdigt
  • har flerårig relevant erfarenhet inom teknikområdet VA och avvattning ifrån infrastrukturprojekt
  • har erfarenhet av översvämningsanalyser
  • har flera års relevant erfarenhet av att leda projekteringsarbete inom VA och avvattning samt med att ta fram tekniska lösningar samordnat med andra teknikområden.
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av VA och avvattning i driftskedet
  • har erfarenhet av tunnelprojekt
  • har stor erfarenhet av gällande regelverk, AMA, normer och föreskrifter samt Trafikverkets styrande dokument inom avvattning.

I denna rekrytering kan webbaserade tester komma att andvändas som en del i urvalet.

Intervjuer är planerade via Skype 19 och 20:e Augusti

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Stockholm

Trafikverket

Ansök senast 2021-08-10


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp