VALT JOBB

Teknisk förvaltningsledare


Ansök här

Som Teknisk förvaltningsledare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Som teknisk förvaltningsledare leder du och ansvarar för att säkerställa att it-lösningar inom ett förvaltningsobjekt fungerar och är tillgängliga för förvaltningsobjektets processer enligt överenskomna krav. Tillsammans med förvaltningsledaren utformar du en gemensam förvaltningsplan och verkar för ett ändamålsenligt och effektivt stöd till verksamheten. I din roll ansvarar du även för att följa upp att it-leveranser i projekt sker enligt överenskomna krav. Du säkerställer att tekniska aktiviteter utförs på ett kvalitetssäkrat sätt i enlighet med gällande arbetssätt och att it-lösningar är utformade och framtagna i enlighet med de riktlinjer som finns i Trafikverkets ledningssystem för it. Du säkrar verksamhetens prioriterade krav på tillgänglighet, uppföljning, hantering av incidenter, ändringar och problem. Du är också ansvarig för relationen mellan verksamhet och IKT

Som person 

  • är du en nyfiken, engagerad och drivande relationsbyggare som kan samarbeta och kommunicera med både interna och externa kontakter samt nå resultat genom självständigt arbete.

Vi söker dig som

  • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
  • har högskoleutbildning 180 hp med inriktning it eller teknik alt. annan relevant utbildning i kombination med erfarenhet i närtid som vi bedömer likvärdig.
  • har erfarenhet av verksamhetsplanering och förvaltningsplaner.
  • har erfarenhet av övergripande planering, samordning och prioritering inom tekniknära förvaltning.

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet från arbete med affärsmässig förvaltningsstyrning (PM3) och/eller projektmodellen XLPM .
  • har erfarenhet av förbättringsarbete 
  • har erfarenhet av IT-lösningar inom Järnväg
  • har kunskap och erfarenhet inom ITIL
  • har kunskap om och kring Järnväg

Arbetsprov och urvalstest kan komma att appliceras i denna rekrytering.

Placeringsort: Borlänge

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Borlänge

Trafikverket

Ansök senast 2021-08-15


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp