VALT JOBB

Teknisk specialist inom brand, risk och tunnelsäkerhet


Ansök här

Som Teknisk specialist brand, risk och tunnelsäkerhet på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Som teknisk specialist inom brand, risk och tunnelsäkerhet kommer du ha möjlighet att påverka Stora Projekts tekniska utformning. Du kommer vara med och utveckla infrastrukturen samt stötta organisationen Stora Projekt för att lösa problem på så väl kort som lång sikt.

Du är sakkunnig inom området och bidra till att projekten följer Trafikverkets ledningssystem och styrande regelverk inom ämnesområdet. Som specialist har du ett nära samarbete med kollegor inom både närliggande och andra teknikområden, samt samarbete med de projekterande konsulterna.

Exempel på arbetsuppgifter kan vara:

  • att vara med i projektets alla skeden från att specificera krav, stötta våra konsulter i projekteringens tekniska frågor till att ta över anläggningen utifrån ställda krav
  • att medverka vid framtagning och granskning av underlagsrapporter, t.ex. riskbedömningar och PM, studier och analyser av exempelvis olycksrisker, brand, utrymning och insats.

För oss är det en självklarhet att våra specialister följer den tekniska utvecklingen inom sitt specialistområde. Du har även möjlighet att initiera och delta i utvecklings- och forskningsprojekt inom ditt område. Du kommer att arbeta med Trafikverkets Stora projekt med huvudfokus på programmet Nya Stambanor och sträckan Göteborg-Borås.

Vem är du?

För att lyckas i rollen behöver du vara en strukturerad och självständig person som ser vad som behöver göras och agerar därefter. Du har lätt för att skapa nya relationer och kan samarbeta på för att hitta det optimala arbetssätt som gynnar alla inom teamet och externa parter. I din roll ser du till hela arbetsgruppen och organisationen i stort, lyssnar på kollegorna och visar hänsyn. Att vara lösningsorienterad är även viktigt för att du ska kunna identifiera problem och utveckla lösningar som uppstår i det dagliga arbetet.

Vi söker dig som:

  • har teknisk högskoleutbildning om minst 180 hp eller motsvarande kompetens förvärvad genom annan utbildning inom teknikområdet och relevant arbetslivserfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig
  • har några års aktuell erfarenhet av kvalificerat risktekniskt ingenjörsarbete (safety) inom området, avseende väg- eller järnvägsprojekt
  • har god kunskap om gällande regelverk inom området
  • har relevant riskteknikkunskap inom flertalet av områdena: riskanalyser, säkerhetsdokumentation, säkerhetsvärdering, tunnelsäkerhetssystem, brandprojektering, olycksövningar
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska

Det är meriterande om du:

  • har arbetat inom flera olika skeden av väg- och/eller järnvägsplanläggningsprocess.

Intervjuerna är preliminärt planerade att hållas den 10-12 november.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

#LI-EB1

Göteborg

Trafikverket

Ansök senast 2021-11-01


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp