VALT JOBB

Verksamhetsutvecklare inriktning processförvaltning


Ansök här

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Som verksamhetsutvecklare inriktning processförvaltning på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Som verksamhetsutvecklare inom enhet Processförvaltning har du en viktig och ledande funktion inom verksamhetsområde Underhålls processansvar. Du medverkar och ibland leder arbetet med att utveckla processer samt ansvarar för hela eller delar av de förvaltningar som verksamhetsområdet ansvarar för.

Andra förekommande arbetsuppgifter är att förvalta arbetssätt, ta fram utbildningsmaterial, ge stöd till linjen samt utveckla stödjande dokument. Du arbetar även med att planera och leda forum eller möten såsom styrgruppsmöten, ledningsgruppsmöten och workshops. 

Som medarbetare inom vår enhet kommer du att arbeta med ett gäng härliga och kompetenta kollegor och jag som blir din chef heter Morgan Rehn. Min syn på ledarskap utgår från individers drivkrafter och motivation. Jag tror på att tillit, nyfikenhet och närvaro, och en gemensam riktning skapar förutsättningar för engagemang och resultat. Mina förväntningar på dig som medarbetare är att du bidrar till en kultur som präglas av lyhördhet för olika perspektiv, samarbete och återkoppling. 

Vem är du

Du har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Du arbetar gärna i grupp och kan ta olika roller i gruppen vid behov för att uppnå resultat. Du har även god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar och hanterar information på ett enkelt, tydligt och säkerhetsmedvetet sätt. Du är lyhörd till din omgivning och kan entusiasmera ledning och medarbetare i förändring och utveckling av verksamheten. Vidare har du god analytisk förmåga, där du ser behov utifrån ett helhetsperspektiv. Du är även initiativtagande och ser vad som behöver göras och agerar därefter och har god förmåga att planera, strukturera och slutföra uppdrag

Vi söker dig som      

  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom ett för tjänsten relevant område eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer lika.
  • har god kunskap om processförvaltningsarbete och processutveckling i en större verksamhet.
  • har god erfarenhet av att leda medarbetare i projekt eller förvaltningsarbete.
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift i både det svenska och engelska språket.

Det är meriterande om du

  • har god erfarenhet av att arbeta strategiskt
  • har erfarenhet av att leda förändringsprocesser i en nationell verksamhet
  • har erfarenhet att arbeta med projektmetodik exempelvis XLPM
  • har erfarenhet av att arbeta med IT-verktyg som används i processkartläggning exempelvis MS Visio eller MindManager

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Resor i Sverige ingår i tjänsten och mycket arbete sker via Skype.

Enhet Processförvaltning är en del av avdelning Verksamhetsstyrning inom verksamhetsområde Underhåll. Enheten består idag av 8 medarbetare och resurssätter strategiska roller inom Underhålls processansvar samt koordinerar gentemot övriga processer i Trafikverket. Enheten samordnar och leder arbete med verksamhetsområdets specifika instruktioner för att säkerställa nivå, resurssättning, implementering och ändamålsenlighet för linje och ledningssystem. Enheten ansvarar för bevakning, införandestöd samt kontroll rörande ledningssystem för tillgångar (ISO 55001).

Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Borlänge

Trafikverket

Ansök senast 2021-10-28


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp